Display โชว์สินค้า แสดงสินค้ายังไงให้สวยและน่าซื้อ

          งานแสดงสินค้า เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยในการโปรโมทสินค้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กๆไปจนถึงกิจการใหญ่ โดยอาศัยการนำเสนอสินค้า โชว์สินค้าให้แก่ผู้คนทั่วไปได้พบเห็น ซึ่งเป็นหลักการตลาดง่ายๆ เพิ่มช่องทางการพบเห็นและตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ

          สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องใช้การจัดแสดงสินค้าตามงานต่างๆการเลือกจัด Display โชว์สินค้านั้น จึงมีความสำคัญมาก นอกจากจะต้องดูการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ก็ต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับจากการเดินเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน การจัดแสดงที่ใช้หลักศิลปะมาช่วยในการกำหนดหมวดหมู่ ประเภทของสินค้า จัดวางในที่ที่เหมาะสมสวยงามทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการเลือกชมสินค้า เป็นการเร่งการตัดสินใจซื้อให้เร็วขึ้น 

 

 

- เลือกจัดแสดงสินค้าแบบ Top of Counter Display เป็นการจัดแสดงสินค้าบนโต๊ะ Shelf โชว์สินค้า สำหรับสินค้าที่มีนำหนักเบา แต่สามารถนำตัวอย่างมาโชว์ได้ - แสดงสินค้าแบบOpen Display ลูกค้าได้รับความสะดวกในการหยิบชมสินค้าเอง 

 

  • ชั้นโชว์สินค้า Closed Display เป็นการจัดแสดงสินค้าในตู้เคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีราคาสูง เช่น งานจัดแสดงเพชร พลอย ทอง ต่างๆ รวมไปถึง สินค้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยเข้มงวดเป็นพิเศษ 

 

  • Wall Display การเลือกแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์กับตัวผนัง โดยภายในต้องมีพื้นที่ผนังกว้างและว่างเปล่า ตัวสินค้าควรมีน้ำหนักเบา 

 

  • Archeteetural Display เป็นการจัดแสดงสินค้าเชิงสถาปัตยกรรมจัดสินค้าในลักษณะสภาพแว้ดล้อมเหมือนจริง