มาเพิ่มยอดขาย ด้วย P.O.P. Display กันเถอะค่ะ!!!

  "เพราะ 80% ของการตัดสินใจซื้อ เกิดขึ้นที่จุดขายและร้านค้า"

Point of Purchase Display (POP) หรือโฆษณาส่งเสริมการขาย ณ จุดซิ้อ จึงเป็นสื่อที่เห็นผลได้ทันที เพราะอยู่ "ถูกที่ ถูกเวลา" ในขณะที่ลูกค้ากำลัง "พร้อมซื้อ"

         ที่ Y.C. Products ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี .. เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ พร้อมทีมงานผลิตครบวงจร เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำส่งเสริมการขายสินค้าของท่าน       เรามีกลุ่มสินค้าและบริการการผลิตที่หลากหลาย เช่น งานสั่งพิเศษ (Made2order), งานพร้อมใช้ (Ready2show), งานกึ่งสำเร็จ (@Justable), ของแจกส่งเสริมภาพลักษณ์ (Idea gift)

        Because 80% of sales occurs at the Point-of-Purchase, P.O.P. Display plays the main role to attract customer's attention at the right time in the right place where buying decision has been made.   

        With 40 years of expertise, Y.C. Products can be your good partner to create the most effective P.O.P. display within your desirable budget and time frame.