ดีสเพลย์ตั้งโต๊ะ กระดาษลูกฟูก

ผลงานการออกแบบด้วยวัสดุกระดาษลูกฟูก

            ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า