แสตนด์ตั้งพื้น กระดาษลูกฟูก

ผลงานการออกแบบด้วยวัสดุกระดาษลูกฟูก

  

- ชั้นโชว์สินค้า 3 ชั้น                         - ชั้นโชว์สินค้า 3 ชั้น                       - ชั้นโชว์สินค้า 3 ชั้น
- วัสดุกระดาษลูกฟูก                        - วัสดุกระดาษลูกฟูก                      - วัสดุกระดาษลูกฟูก