แสตนด์ตั้งพื้น (Floor Stand)

สำหรับวางโชว์สินค้าจำนวนมาก หรือมีสินค้าที่หลากหลาย สร้างความโดดเด่น สะดุดตาในร้านค้ามากกว่า Display ขนาดเล็ก สามารถผลิตจากวัสดุหลากหลาย ตามงบประมาณและภาพลักษณ์สินค้า

วัสดุในการผลิต

        ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า

            ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า