3 กลยุทธ์การขายสินค้าหน้าร้าน

   ณ ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าของร้านค้าปลีกทั่วค่อนข้างสูง มีคู่แข่งทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก ทั้งคู่แข่งทั่วไป และคู่แข่งที่มีชื่อเสียง ดังนั้นร้านค้าปลีกอย่างเราต้องการวิธีหรือกลยุทธ์การขายสินค้าหน้าร้าน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้าน หรือซื้อสินค้าของเรามากขึ้น

  1. การวางสินค้าไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์สำหรับจ่ายเงิน

ชั้นโชว์สินค้า

   การวางสินค้าไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์สำหรับจ่ายจ่ายเงิน เป็นการเสนอเสนอขายสินค้าอย่างหนึ่ง เมื่อลูกค้ากำลังมาจ่ายเงินหรือรอชำระเงินอยู่เห็นสินค้าที่วางก็จะเพิ่มการตัดสินใจในการซื้อสินค้ามากขึ้น หรือ เมื่อชำระค่าสินค้าแล้วไม่มีเงินทอนหรือจัดโปรโมชั่นซื้อสินค้าแล้วมูลค่ายังไม่ถึง ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักจะยิบสินค้าที่อยู่ในบริเวณเคาน์เตอร์มาเพิ่มให้พอกับโปรโมชั้น นั้น ๆ อุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับกลยุทธ์นี้ คือ ดีสเพลย์ตั้งโต๊ะ ( Counter Display )จะช่วยให้สินค้าดูโดดเด่น เป็นระเบียบ สะดุด

  1. วาง Display โชว์สินค้าตรงหัวมุมชั้นวางสินค้า

ชั้นโชว์สินค้า

   วาง Display โชว์สินค้าตรงหัวมุมชั้นวางสินค้า เป็นการวางขายสินค้าในพื้นที่วาง เป็นจุดแรกที่ลูกค้าจะมองเห็นเ เพิ่มการตัดใจในการซื้อสินค้าของลูกค้า และ จะช่วยทำให้สินค้าดูสะดุดตาและดูน่าซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นนั้นเองซึ่งเป็นหลักการตลาดง่าย ๆ เพิ่มช่องทางการพบเห็นและตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ อุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับกลยุทธ์นี้ คือ Display โชว์สินค้า แบบสแตนด์ตั้งพื้น ( Floor Stand )

  1. แขวนสายแขวนสินค้า ( Hanging ) ไว้กับสินค้าที่ใกล้เคียงกัน

ชั้นโชว์สินค้า

   แขวนสายแขวนสินค้า ( Hanging ) ไว้กับสินค้าที่ใกล้เคียงกัน การทำเช่นนี้จะช่วยให้ลุกค้าตัดสินค้าง่ายขึ้น และใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชนืมากขึ้น อุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับกลยุทธ์นี้ คือ สายแขวนสินค้า ( Hanging ) จะช่วยให้เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมการขายสำหรับการจัดแขวนสินค้าไว้ด้านหน้า หรือด้านข้าง shelf ในกรณีที่ shelf ในร้านมีที่จำกัด หรือต้องการเพิ่มความสะดุดตามมากเป็นพิเศษ เนื่องจากสินค้าจะถูกมองเห็นก่อนใคร เพิ่มโอกาสในการขายสินค้ามากขึ้น

   เป็นอย่างไรกันว่าค่ะกับ 3 กลยุทธ์การขายสินค้าหน้าร้าน หลายคนคงได้ไอเดียสำหรับการปรับแต่งร้านกันแล้วใช่ไหมค่ะ อย่างลืมไปนำไปใช้กันนะคะ

   สามารถสั่งซื้อได้ที่ Y.C. PRODUCTS CO., LTD. ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ พร้อมทีมงานผลิตครบวงจร เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำส่งเสริมการขายสินค้าของท่าน เรามีกลุ่มสินค้าและบริการการผลิตที่หลากหลาย เช่น งานสั่งพิเศษ (Made2order), งานพร้อมใช้ (Ready2show), งานกึ่งสำเร็จ (@Justable), ของแจกส่งเสริมภาพลักษณ์ (Idea gift)