รับสมัครงาน

ชั้นโชว์สินค้า

 

1. ธุรการการตลาด และฝ่ายประสานงานการผลิต ( รับสมัคร 2 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

- ใช้คอมพิวเตอร์ MS excel ได้

- มีความอดทน ขยัน ชอบเรียนรู้

- หากเคยใช้โปรแกรมบัญชี express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์/กราฟฟิกดีไซน์ ( รับสมัคร 2 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

- ทำงานกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Psd, AI, 3D, Solid work ได้

- มีความอดทน ขยัน ชอบเรียนรู้

- หากออกแบบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.นักศึกษาฝึกงานฝ่ายออกแบบ/กราฟฟิกดีไซน์ ( รับสมัคร 2 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เรียนในสายออกแบบ/ศิลปะ

- ใช้โปรแกรม Psd, AI, 3D หรือ Solid work ได้

- ขยัน อดทน ชอบเรียนรู้ มีวินัย

 

หมายเหตุ ออฟฟิศอยู่แถวสะพานกรุงธน