Counter Display ใส่สินค้า

Counter Display ใส่สินค้า

     ซึ่งในปัจจุบันมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในท้องตลาดมากมาย จึงมีความยากลำบากในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าสักชิ้น บางคนตัดสินใจจากราคาที่ถูกกว่า, ภาพพจน์ที่ดีกว่า, และคุณลักษณะอื่น ๆ ดังนั้นการทำการตลาดของบริษัทต่าง ๆ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดลูกค้าให้มาเลือกใช้สินค้าของตนเอง ดังนั้นการมี Counter Display เคาน์เตอร์โชว์สินค้า ก็จะมีส่วนช่วยให้สินค้าของเราโดดเด่นขึ้นมาและยังเป็นที่สะดุดตากลุ่มลูกค้าพร้อมทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์สินค้าอีกด้วย 

     Counter Display คือ เคาน์เตอร์ใสสินค้า ที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตามสินค้าที่ต้องการจะโชว์ หรือ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน สินค้าของลูกค้าโดยลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดของสินค้าเพื่อที่จะได้ทำการผลิต และออกแบบ Counter Display เคาน์เตอร์โชว์สินค้า ได้ตามความต้องการของลูกค้า

 

Counter Display ใส่สินค้า ที่นิยมใช้ และพบเห็นบ่อยหลัก ๆ จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ

Counter Display ใส่สินค้า แบบวางบนโต๊ะ

  

Counter Display ใส่สินค้า แบบชั้นโชว์