แสตนด์ตั้งพื้น (Floor Stand)

สำหรับวางโชว์สินค้าจำนวนมาก หรือมีสินค้าที่หลากหลาย สร้างความโดดเด่น สะดุดตาในร้านค้ามากกว่า Display ขนาดเล็ก สามารถผลิตจากวัสดุหลากหลาย ตามงบประมาณและภาพลักษณ์สินค้า


วัสดุในการผลิตมีให้เลือกหลายแบบ

  • กระดาษลูกฟูก
  • ลูกฟูกพลาสติก (ฟิวเจอร์บอร์ด)
  • พลาสติก
  • ไม้
  • เหล็ก

ผลงานการออกแบบและการผลิตของเรา

ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า

 ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้าชั้นโชว์สินค้า

ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า 

ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า

ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า