เสาธง (J-Flag)

เสาธงสำเร็จรูป  " ถอดแยกชิ้นส่วนได้ " เพื่อความสะดวกสบายในการจัดเก็บและการเดินทาง เหมาะสำหรับงานพิมพ์ขนาด 
กว้าง 45 ซม. ยาวตั้งแต่ 100-150 ซม. มีให้เลือก 3 สี คือ สีขาว, สีดำ และสีเงินเงา (โครเมี่ยม)

มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ

  • เสาธงตัว F
  • เสาธงตัว T (สามารถโชว์ได้เต็มที่ 4 รูป)

ผลงานการออกแบบและการผลิตของเรา