ฉากกั้นโต๊ะอาหารแผงเดี่ยว

ชั้นโชว์สินค้า

 

ฉากกั้นโต๊ะอาหารแผงเดี่ยว เป็นชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการขายป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามวิถี New Normal ซึ่งเป็นฉากกั้นที่ผลิตจากแผ่นอะคริลิกใส  สามารถมองเห็นเพื่อนร่วมโต๊ะและพูดคุยกันได้อย่างชัดเจน  โดยฉากกั้นโต๊ะอาหารป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขนม 

 

วัสดุที่ใช้

  • แผ่นอะคริลิคใส หนา 3 มม.
  • ขาตั้งอะคริลิคแบบถอดได้
  • สูง 60 ซม.
  • กว้าง 60 ซม. และ 78 ซม.

 ชั้นโชว์สินค้า