อุปกรณ์ช่วยขายสินค้ายุค COVID - 19

 

เตรียมตัวให้พร้อมเปิดร้าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า และความปลอดภัยให้พนักงานขาย ตามวิถี New Normal ด้วยการทำฉากกั้นขายสินค้า Counter Shield กั้นโต๊ะอาหาร Table Shield โดยเรามีฉากกั้นป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 ให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน