อุปกรณ์ช่วยขายสินค้ายุค COVID - 19

 

เตรียมตัวให้พร้อมเปิดร้าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า และความปลอดภัยให้พนักงานขาย ตามวิถี New Normal ด้วยการทำฉากกั้นขายสินค้า Counter Shield กั้นโต๊ะอาหาร Table Shield โดยเรามีฉากกั้นป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 ให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน 

 

  • ฉากกั้นโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง

ชั้นโชว์สินค้า

 

  • ฉากกั้นโต๊ะอาหาร 2 ที่นั่ง

ชั้นโชว์สินค้า

 

  • ฉากกั้นโต๊ะอาหารแผงเดี่ยว

ชั้นโชว์สินค้า

 

  • ฉากกั้น 1 ที่นั่ง (แบบช่องทึบ)

ชั้นโชว์สินค้า

 

  • ฉากกั้น 1 ที่นั่ง (แบบมีช่องหน้าต่าง)

ชั้นโชว์สินค้า

 

  • ฉากกั้นโต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง (แบบก้างปลา)

ชั้นโชว์สินค้า

 

  • ฉากกั้นโต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง (แบบก้างปลา)

ชั้นโชว์สินค้า

 

  • ฉากกั้นเคาท์เตอร์ขายของ

ชั้นโชว์สินค้า

 

ชั้นโชว์สินค้า