สายแขวนสินค้า

สายแขวนสินค้า ( Hanging ) คือ การจัดแขวนสินค้าไว้ด้านหน้า หรือด้านข้าง shelf ในกรณีที่ shelf ในร้านมีที่จำกัด หรือต้องการเพิ่มความสะดุดตามมากเป็นพิเศษ. เนื่องจากสินค้าจะถูกมองเห็นก่อนใคร

วัสดุที่ใช้ในการผลิต

           ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า