มุมขายสินค้า Shop in Shop

"Shop in Shop" คือ ร้านค้าเล็ก โดดเด่นในห้างใหญ่ สามารถทำได้ทั้งในพื้นที่โล่งในห้าง หรือร้านค้าแบบห้องคูหา ทีมงาน YC สามารถสร้างสรรค์ มุมขายสินค้าให้ท่านได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ ทำแบบ ผลิต และติดตั้ง ครบวงจร

ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า

ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า