จัดวางสินค้าบน Display โชว์สินค้า ให้ขายดี

ชั้นโชว์สินค้า

เจ้าของร้านค้า รวมถึงพนักงาน มีความสำคัญอย่างมาก ว่าจะทำให้สินค้าที่วางอยู่บน Display โชว์สินค้า ขายได้หรือไม่ได้ ซึ่งการจัดวางสินค้าที่ดีจะช่วยให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าได้ง่าย ชัดเจน นำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า สามารถสร้างรายได้ ทำกำไรให้กับเจ้าของร้านค้าหรือห้างค้าปลีก

 

-วางสินค้าระดับสายตาของลูกค้า 

เช่น ถ้าเป็นระดับสายตาที่ต้องการขายให้เด็กเล็ก สามารถเลือกสินค้าเองได้ ก็น่าจะอยู่ที่ชั้นต่ำกว่าสายตาผู้ใหญ่ลงมาอีก จัดแบ่งพื้นที่ให้สินค้าวางโชว์อยู่ใน Display โชว์สินค้า ให้เหมาะสมกับยอดขาย ที่คาดว่าจะได้รับโดยรวมด้วย สินค้าควรจะต้องมีให้เห็น เพื่อขายอยู่บนชั้นวางสินค้า เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขาย

 

-อย่าให้สินค้าขาดหาย 

กรณีที่สินค้าขาดหาย อย่าเลื่อนเอาสินค้าตัวอื่นมาแทนที่ เนื่องจากจะทำให้ลืมได้ว่า ตรงบริเวณนั้น สินค้าอะไรขาดไป และต้องรีบนำมาเติมให้เต็มพื้นที่โดยเร็วที่สุด ก่อนจะเคลื่อนย้ายหรือสลับที่กันกับสินค้าตัวอื่น ๆ ควรจะต้องศึกษาหรือปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายหน้าร้านก่อน จึงจะทำการย้ายจุดได้

 

-Display โชว์สินค้าต้องสะอาด

Display โชว์สินค้าไม่ควรมีฝุ่นละอองจับ ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวชั้นวางของ หรือที่ตัวสินค้า ไม่ควรมีของใช้ส่วนตัวของพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าปลีก ซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งของชั้นวางสินค้า รวมถึงไม่มีไม้ปัดขนไก่ ปากกา ผ้าขี้ริ้ว ถังซักผ้า จาน ชาม ช้อน ส้อม หรือแม้แต่ของกิน รวมถึงเอกสารต่าง ๆ และราคาต้นทุนสินค้า ต้องไม่มีให้เห็นที่ Display โชว์สินค้า

 

-สินค้าเดียวกันหลายยี่ห้อ จัดวางสินค้าขายดีชั้นบน 

ถ้าสินค้าประเภทเดียวกัน มี 2 ยี่ห้อ ให้เอายี่ห้อที่ขายดีจัดวางชั้นบน และเอายี่ห้อรองวางชั้นล่าง ถ้าสินค้าประเภทนั้นมีเพียงยี่ห้อเดียว ให้ดูว่ามีสินค้าประเภทใกล้เคียงในหมวดหมู่เดียวกันหรือไม่ ถ้ามีให้นำมาขายรวมหมวดกัน และจัดวางตามยี่ห้อเป็นแนวดิ่ง ถ้าสินค้ามีหลายขนาด และชั้นวางสินค้ามีไม่กี่ชั้น ควรเพิ่มหรือเสริมชั้นวางสินค้าให้มีหลายชั้นได้

 

ทั้งหมดเป็นเทคนิคการจัดวางสินค้าบนชั้น ให้ขายดิบขายดี เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย สำหรับเจ้าของร้านค้าปลีก รวมถึงพนักงานในร้าน ในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า เพราะเมื่อไหร่ที่ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้าน เลือกดูและหยิบจับสินค้า นั่นเป็นโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อมีสูงมาก ดังนั้น การจัดวางสินค้าให้เป็นถือว่าสำคัญ