Banner Stand แสดงงานพิมพ์

ชุดโครงสร้างสำหรับติดงานพิมพ์ไวนิล หรือ PP Paper มีให้เลือก 5 รูปแบบ และขนาดที่แตกต่างกัน ตามความต้องการของท่าน

รูปแบบ Banner Stand แสดงงานพิมพ์

1. Sail - Shape 160 cm.

2. Sail - Shape 180 cm.

3. L - Shape

4. Roll up 80 cm.

5. Double banner 195 cm.