แผ่นช่วยเปิดขวด Bottle Gripper

เป็นแผ่นยาง พิมพ์ลาย และไดคัทเป็นสีสัน สำหรับเปิดขวดแก้วที่เปิดลำบาก เป็นพรีเมี่ยมที่แปลกใหม่ และได้อัตถประโยชน์  มีสีให้เลือกมากมาย สามารถไดคัทในแบบที่ลูกค้าต้องการได้

ผลงานการออกแบบและการผลิตของเรา