ผ้าเอนกประสงค์ Kleaner Ad

สามารถพิมพ์ลาย/โลโก้สอดสีได้ตามต้องการ มีหลากหลายประโยชน์ใช้สอย

  • Glass/lens Kleaner  ผ้าเช็ดแว่น พิมพ์ 4 สีได้ทั้งผืน
  • Mobile Kleaner แผ่นเช็ดมือถือ ติดพกพาไว้หลังอุปกรณ์
  • Car Kleaner ผ้าเช็ดรถ พิมพ์ลายสวยงาม

ผลงานการออกแบบและการผลิตของเรา